top of page
Search

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres på datamaskin eller nettbrett.

Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Hensiktene med kartleggingsprøven er for å finne ut hvilke elever som strever, og hva de strever med.


På Vollan gjennomfører vi nasjonale prøver fram til uke 39.https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/nasjonale-prver-og-kartlegginger-2/
0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page