top of page

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres på datamaskin eller nettbrett.

Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Hensiktene med kartleggingsprøven er for å finne ut hvilke elever som strever, og hva de strever med.


På Vollan gjennomfører vi nasjonale prøver fram til uke 39.https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/nasjonale-prver-og-kartlegginger-2/
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vi har hatt feil på telefonlinjen den siste tiden til Vollan skole, slik at det har ikke vært mulig å ringe inn til oss. Det skal nå være utbedret, og vi beklager de ulemper det har eventuelt medført

bottom of page