top of page

Skolestarter kommende høst?

Vi er glade for at flere ser på og vurderer oppstart hos oss til høsten 2022. Det blir spennende å se hvordan første trinn neste år blir. En ting er sikkert; elevene vil møte dedikerte lærere med god lærertetthet og et trygt fellesskap. Hos oss skal eleven være i fokus ved å:

- Bygge gode relasjoner

- Individuell støtte

- Meningsskapende språk

- Sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering

- Tydelige forventninger til elevens prestasjoner

- Systematisk øving

- Variert undervisning

- Regelmessig underveisvurdering

- Tydelig struktur

- Effektiv utnyttelse av tiden


Les gjerne vedlagte brev som er aktuelt for skolestartere.

skolestarter
.docx
Download DOCX • 264KB

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vi har hatt feil på telefonlinjen den siste tiden til Vollan skole, slik at det har ikke vært mulig å ringe inn til oss. Det skal nå være utbedret, og vi beklager de ulemper det har eventuelt medført

bottom of page