Skolestarter kommende høst?

Vi er glade for at flere ser på og vurderer oppstart hos oss til høsten 2022. Det blir spennende å se hvordan første trinn neste år blir. En ting er sikkert; elevene vil møte dedikerte lærere med god lærertetthet og et trygt fellesskap. Hos oss skal eleven være i fokus ved å:

- Bygge gode relasjoner

- Individuell støtte

- Meningsskapende språk

- Sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering

- Tydelige forventninger til elevens prestasjoner

- Systematisk øving

- Variert undervisning

- Regelmessig underveisvurdering

- Tydelig struktur

- Effektiv utnyttelse av tiden


Les gjerne vedlagte brev som er aktuelt for skolestartere.

skolestarter
.docx
Download DOCX • 264KB

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

FAU (foreldreutvalget) og Vollan skole arrangerer julemesse på Vollan skole onsdag 24. november. Julemessen har vært en årlig tradisjon, som har vært verdsatt av mange. Etter et år med sterke restriks