top of page
Search

Skolestarter kommende høst?

Vi er glade for at flere ser på og vurderer oppstart hos oss til høsten 2022. Det blir spennende å se hvordan første trinn neste år blir. En ting er sikkert; elevene vil møte dedikerte lærere med god lærertetthet og et trygt fellesskap. Hos oss skal eleven være i fokus ved å:

- Bygge gode relasjoner

- Individuell støtte

- Meningsskapende språk

- Sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering

- Tydelige forventninger til elevens prestasjoner

- Systematisk øving

- Variert undervisning

- Regelmessig underveisvurdering

- Tydelig struktur

- Effektiv utnyttelse av tiden


Les gjerne vedlagte brev som er aktuelt for skolestartere.

skolestarter
.docx
Download DOCX • 264KB

0 comments

Recent Posts

See All

Ungdomsskole på Vollan skole

Vollan skole er en 1 - 10 skole. Det betyr at vi har et helhetlig skoletilbud og hvor det er mulig å gå hele grunnskolen ved samme skole. Det sikrer god kontinuitet og gode overganger. ' Det er ikke

Comments


bottom of page