top of page
176507753_4243484252348854_6639600410033528637_n.jpg
lorentzen.jpg

VOLLAN - EN SKOLE FOR ALLE
LÆRING MED OMTANKE

"Med lokalsamfunnet som arena for mestring og læring"

VOLLAN - EN SKOLE FOR ALLE

"Læring med omtanke"

 

Vollan skole er den eneste private grunnskolen i Oppdal. Vi har samme krav til kvalitet som offentlig skole. Kort oppsummert finner du alt du kjenner fra den offentlige skolen, pluss litt til. Vollan skole bygger på kristne grunnverdier - og er ekstra opptatt av hver enkelt elev.

Vi er en kristen friskole som ligger på Vollan i Oppdal kommune.

Skolen tilbyr undervisning på lik linje som i de kommunale skolene. Skolen følger de samme læreplanene som de offentlige skolene, og følger de samme reglene knyttet til standpunktkarakterer og gjennomføring eksamen.

Vollan skole er grunnlagt på livssynsparagrafen og særskilt profil på idrett og aktivitet i friskoleloven. Dette gjør at skolen i tillegg til å levere god undervisning har ekstra fokus på det kristne verdigrunnlaget. Dette gjøres gjennom ord for dagen, kristendomsprosjekt og noen andre arrangementer med fokus på kristen tro. På skolen er det rom for å snakke om de store spørsmålene knyttet til livssyn og religion.

Elevene på Vollan har ulikt forhold til tro og livssyn, og ingen skal diskrimineres fordi de ikke tror eller tror på noe annet enn kristendommen. På Vollan er alle like mye verdt uansett!

 

Skolens verdigrunnlag

Vollan skole hegner om den kristne kulturarven og vil fremme kristne grunnsannheter og bibelske verdier på tverrkirkelig grunn.

Vi har alltid tid og plass til barnet ditt. Derfor har vi løpende inntak gjennom hele skoleåret, på alle klassetrinn fra 1. til 10. Skolen har ingen foreldrebetaling og samme rett til skoleskyss som i den offentlige skolen.

Nysgjerrig? Ta gjerne kontakt med oss for en prat og et skolebesøk.

Kjetil Lorentzen, rektor.

VÅRE ANSATTE

Veronika Dale.jpg
Bettina Q.G. Aspen.jpg
Monica Skomakerstuen.jpg
Silje Mølmen Reite.jpg
Dina Gravdahl.jpg
Karsten Grøn.jpg
Filip-André Ishoel.jpg
Marte Røtvei.jpg
Linda Marie Danielsen.jpg
Ingrid Jære Stavik.jpg
Anne Sjølie Stenløkk.jpg
Hanne Tørset.jpg
Johan Thyve.jpg
Trude Sampson Welander.jpg
Evgeny Sryvkov.jpg
Anita Sanden.jpg
Evgeny Sryvkov
Tolk/assistent
lartin93@gmail.com
bottom of page