VOLLAN - EN SKOLE FOR ALLE
LÆRING MED OMTANKE

"Med lokalsamfunnet som arena for mestring og læring"

lorentzen.jpg

Vollan skole er den eneste private grunnskolen i Oppdal. Vi har samme krav til kvalitet som offentlig skole. Kort oppsummert finner du alt du kjenner fra den offentlige skolen, pluss litt til. Vollan skole bygger på kristne grunnverdier - og er ekstra opptatt av hver enkelt elev.

Vi er en kristen friskole som ligger på Vollan i Oppdal kommune.

Skolen tilbyr undervisning på lik linje som i de kommunale skolene. Skolen følger de samme læreplanene som de offentlige skolene, og følger de samme reglene knyttet til standpunktkarakterer og gjennomføring eksamen.

Vollan skole er grunnlagt på livssynsparagrafen og særskilt profil på idrett og aktivitet i friskoleloven. Dette gjør at skolen i tillegg til å levere god undervisning har ekstra fokus på det kristne verdigrunnlaget. Dette gjøres gjennom ord for dagen, kristendomsprosjekt og noen andre arrangementer med fokus på kristen tro. På skolen er det rom for å snakke om de store spørsmålene knyttet til livssyn og religion.

Elevene på Vollan har ulikt forhold til tro og livssyn, og ingen skal diskrimineres fordi de ikke tror eller tror på noe annet enn kristendommen. På Vollan er alle like mye verdt uansett!

 

Skolens verdigrunnlag

Vollan skole hegner om den kristne kulturarven og vil fremme kristne grunnsannheter og bibelske verdier på tverrkirkelig grunn.

Vi har alltid tid og plass til barnet ditt. Derfor har vi løpende inntak gjennom hele skoleåret, på alle klassetrinn fra 1. til 10. Skolen har ingen foreldrebetaling og samme rett til skoleskyss som i den offentlige skolen. Vi har også gratis skolefrukt hver dag.

 

Nysgjerrig? Ta gjerne kontakt med oss for en prat og et skolebesøk.

Kjetil Lorentzen, rektor.

VÅRE ANSATTE

lorentzen.jpg
Kjetil Lorentzen
Rektor
kjetil.lorentzen@vollanskole.no
Veronika Dale
Adjunkt/Adm.medarbeider
veronika.dale@vollanskole.no
Bettina Quirós Galagarza
Lærer
bettina@vollanskole.no
Maria Frelsøy Brelin
Permisjon skoleåret 21/22
Adjunkt
maria.frelsoy.brelin@vollanskole.no
Frelsøy.png
Bettina_Quirós_Galagarza.jpg
Henrik Myrbakken
Lektor m/ tilleggsutdanning
henrik.myrbakken@vollanskole.no
Dina Gravdahl.jpg
Dina Gravdahl
Fagarbeider
dina.gravdahl@vollanskole.no
Karsten_Grøn.jpg
Karsten Grøn
Fagarbeider
karsten.gron@vollanskole.no
Filip-Andre Ishoel
Adjunkt
filip.ishoel@vollanskole.no
Veronika Dale.jpg
15252610_10209998414469516_1864655523983843315_o.jpg
Henrik Myrbakken.jpg
Else Morken.jpg
Else Morken
Permisjon skoleåret 21/22
Adm./ spes. pedagog
else.morken@vollanskole.no
Silje Reite.jpg
Marte_Røtvei.jpg
Anita Sanden.jpg
Silje Mølmen Reite
Permisjon skoleåret 21/22 Lektor/spesialpedagog
silje.reite@vollanskole.no
Anita Sanden
Renholder
anita.sanden@vollanskole.no
Marte Røtvei
Adjunkt m/ tillegg
marte.r@vollanskole.no
Monica Skomakerstuen-Dale.jpg
Monica Skomakerstuen-Dale
Adjunkt
monica.s@vollanskole.no
152354051_10158993887537486_600918968222
Linda Marie Danielsen
Adjunkt
linda.marie@vollanskole.no
Anne Sjølie Stenløkk
Adjunkt/rådgiver/ped.leder
anne.stenlokk@vollanskole.no
 
Anne Stenløkk.jpg
Birgit Aalbu.jpg
Birgit Aalbu
Adjunkt
birgit.aalbu@vollanskole.no
Ingrid Jære Stavik
Adjunkt
ingrid.stavik@vollanskole.no