LÆRING MED OMTANKE

lorentzen.jpg

Vollan skole er den eneste private grunnskolen i Oppdal. Vi har samme krav til kvalitet som offentlig skole. Kort oppsummert finner du alt du kjenner fra den offentlige skolen, pluss litt til. Vollan skole bygger på kristne grunnverdier - og er ekstra opptatt av hver enkelt elev.

 

Skolens verdigrunnlag

Vollan skole hegner om den kristne kulturarven og vil fremme kristne grunnsannheter og bibelske verdier på tverrkirkelig grunn.

Vi har alltid tid og plass til barnet ditt. Derfor har vi løpende inntak gjennom hele skoleåret, på alle klassetrinn fra 1. til 10. Skolen har ingen foreldrebetaling og samme rett til skoleskyss som i den offentlige skolen. Vi har også gratis skolefrukt hver dag.

 

Nysgjerrig? Ta gjerne kontakt med oss for en prat og et skolebesøk.

Kjetil Lorentzen, rektor.

VÅRE ANSATTE

lorentzen.jpg
Kjetil Lorentzen
Rektor
kjetil.lorentzen@vollanskole.no
Maria Frelsøy Brelin
Permisjon skoleåret 21/22
Adjunkt
maria.frelsoy.brelin@vollanskole.no
Veronika Dale
Adjunkt/Adm.medarbeider
veronika.dale@vollanskole.no
Bettina Quirós Galagarza
Lærer
bettina@vollanskole.no
Bettina_Quirós_Galagarza.jpg
Dina Gravdahl.jpg
Dina Gravdahl
Fagarbeider
dina.gravdahl@vollanskole.no
Karsten_Grøn.jpg
Karsten Grøn
Fagarbeider
karsten.gron@vollanskole.no
Filip-Andre Ishoel
Adjunkt
filip.ishoel@vollanskole.no
Henrik Myrbakken
Lektor m/ tilleggsutdanning
henrik.myrbakken@vollanskole.no
Veronika Dale.jpg
15252610_10209998414469516_1864655523983843315_o.jpg
Henrik Myrbakken.jpg
Else Morken.jpg
Else Morken
Permisjon skoleåret 21/22
Adm./ spes. pedagog
else.morken@vollanskole.no
Silje Reite.jpg
Marte_Røtvei.jpg
Anita Sanden.jpg
Silje Mølmen Reite
Permisjon skoleåret 21/22 Lektor/spesialpedagog
silje.reite@vollanskole.no
Anita Sanden
Renholder
anita.sanden@vollanskole.no
Marte Røtvei
Lektor
marte.r@vollanskole.no
Monica Skomakerstuen-Dale.jpg
Monica Skomakerstuen-Dale
Adjunkt
monica.s@vollanskole.no
152354051_10158993887537486_600918968222
Linda Marie Danielsen
Adjunkt
linda.marie@vollanskole.no
Anne Sjølie Stenløkk
Adjunkt/rådgiver/ped.leder
anne.stenlokk@vollanskole.no
 
Anne Stenløkk.jpg
Birgit Aalbu.jpg
Birgit Aalbu
Adjunkt
birgit.aalbu@vollanskole.no