top of page
OIP (2).jfif

SKOLEHELSETJENESTEN

«Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende til elever på skolen. Skolehelsetjenesten skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen. Skolehelsetjenesten jobber for å gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykiske- og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader".

 

 Det er Marie Bøe som er helsesykepleier ved Vollan fra 2023. Hun vil være på skolen på mandager. 

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

 • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.

 • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.

 • Være et lavterskeltilbud til alle familier.

 • Delta i tverrfaglige team på skolen.

 • Veilede foreldre i foreldrerollen.

 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.


Helsesykepleier kan hjelpe deg hvis du:

 • har behov for å snakke med noen

 • har spørsmål om kroppen

 • ikke kjenner deg helt frisk

 • vil prate om kjærlighet og/eller seksualitet

 • vil prate om prevensjonsmiddel

 • ...eller noe annet...

NB! Du får ikke fravær for å gå til helsesykepleier og vedkommende har taushetsplikt.

 

bottom of page