SKOLEHELSETJENESTE

117105268_10158583491315797_715202274698

Marianne Gravaune

Telefon 918 96 069

Epost: 

Skolehelsetjeneste - helsesykepleier

 

«Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende til elever på skolen. Skolehelsetjenesten skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen. Skolehelsetjenesten jobber for å gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykiske- og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader".

 

Vollan barne- og ungdomsskole har en fast helsesykepleier som er på skolen fast hver torsdag. Det er Marianne Gravaune som er helsesykepleier ved Vollan. Hun kan kontaktes på 918 96 069 eller eller epost: marianne.gravaune@oppdal.kommune.no

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

 • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.

 • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.

 • Være et lavterskeltilbud til alle familier.

 • Delta i tverrfaglige team på skolen.

 • Veilede foreldre i foreldrerollen.

 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.


Helsesykepleier kan hjelpe deg hvis du:

 • har behov for å snakke med noen

 • har spørsmål om kroppen

 • ikke kjenner deg helt frisk

 • vil prate om kjærlighet og/eller seksualitet

 • vil prate om prevensjonsmiddel

 • ...eller noe annet...

NB! Du får ikke fravær for å gå til helsesøster og hun har taushetsplikt.

 

OIP (1).jfif
OIP (2).jfif