top of page

PRAKTISK INFORMASJON

Punktlighet

Vollan skole har elever som bor til dels langt fra skolen -og noen i andre kommuner. Undervisningen begynner klokken 0835 om morgenen både for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Skolen utviser forståelse for at når elever har lang reisevei, kan det enkelte ganger oppstå forhold man ikke er herre over og som gjør at det blir vanskelig å nå frem i tide til skolestart. Vi minner imidlertid om at det er foreldrenes ansvar å legge forholdene til rette slik at eleven når frem i tide.

 

Bestilling av skolemelk, juice og frukt

Melk, juice etc kan nå eventuelt bestilles på skolelyst.no

Verdisaker og gjenglemt tøy

Skolen er ikke ansvarlig for å erstatte det som måtte bli borte. Derfor er det spesielt viktig at barna ikke har med seg kostbart tøy på skolen eller tar med seg dyre gjenstander/utstyr. Hvis de må ta med seg penger, bør de bære disse på seg eller be kontaktlærer om å ta vare på pengene. Merk tøyet med navn eller initialer, da er det lett å finne det igjen. 

Som elev ved Vollan ungdomsskole har du samme rettigheter til skoleskyss som i den offentlige skolen. 

 

Hjemkommunen dekker skoleskyss fram til kommunegrensa. Hvis du bor i en av nabokommunene til Oppdal, må du derfor dekke deler av skoleskyssen selv. Hvis du bor i Oppdal kommune og mer enn 4 km fra skolen, har du rett på skoleskyss.

 

Søk om skoleskyss

Foresatte må søke om skoleskyss for at det skal bli satt opp. Skolen sender ut et søknadsskjema på våren i forkant av nytt skoleår. Du finner også skjemaet på Trøndelag fylkes skoleskysside. Skjemaet fylles ut og leveres til skolen – gjerne på epost post@vollanskole.no

Busskort

Hvis du har hatt skoleskyss tidligere (også på barneskolen), er det det gamle busskortet som blir aktivert. Har du mistet busskortet ditt, må du melde fra til skolekontoret slik at vi får bestilt et nytt – det koster 150 kr. Du får beskjed fra skolen når nytt busskort er klart.

bottom of page