top of page
Kjetil Lorentzen.jpg

VOLLAN - EN SKOLE FOR ALLE

Vollan skole er en fådelt skole som ligger 3 km sør for Oppdal sentrum. Skolen har ca. 45 elever fra 1. til 10. trinn. Vi er en offentlig godkjent kristen privatskole som ble grunnlagt i år 1999 og eies av Oppdal kristne senter. Vi følger de samme lærerplanene som i offentlig skole med tilsvarende vitnemål og eksamener. Elevene blir vurdert i henhold til offentlige lover og forskrifter. Vi tilbyr skole-PCer fra 5. – 10. trinn.

Ut fra et kristent menneskesyn ser vi på ditt barn som uendelig verdifullt med gaver og evner som skolen får være med å utvikle. Barns faglige, fysiske og åndelige utvikling står i sentrum for virksomheten. Vi  jobber for at ditt barn skal føle seg bekreftet og akseptert. Vollan skole er en fargerik skole fylt av mye liv, kreativitet og engasjement både blant elever, lærere og foreldre.

bottom of page