top of page
Kjetil Lorentzen.jpg

VOLLAN - EN SKOLE FOR ALLE

Velger du Vollan skole, vil du gå på skole med barn og ungdom fra hele kommunen og nabokommuner. Her blir vi spesielt godt kjent og vi får venner for livet. Vollan ønsker å være en god skole med fokus på positivt og godt skolemiljø. Dette har vi lyktes godt med, fordi det er viktig for oss! En god skolegang varer livet ut!

Vollan skole er en kristen privat skole som ligger 3 km sør for Oppdal sentrum. Skolen har ca. 46 elever fra 1. til 10. trinn. Skolen ble grunnlagt av Oppdal kristne senter i 1999. Vi følger de samme lærerplanene som i offentlig skole med tilsvarende vitnemål og eksamener. Skolen hadde en visjon om at det kristne grunnlaget skulle få større plass i skolen. Elevene blir vurdert i henhold til offentlige lover og forskrifter. Vi tilbyr skole-PCer fra 5. – 10. trinn. 

Ut fra et kristent menneskesyn ser vi på ditt barn som uendelig verdifullt med gaver og evner som skolen får være med å utvikle. Barns faglige, fysiske og åndelige utvikling står i sentrum for virksomheten. Vi  jobber for at ditt barn skal føle seg bekreftet og akseptert. Vollan skole er en fargerik skole fylt av mye liv, kreativitet og engasjement både blant elever, lærere og foreldre.

bottom of page