LEDIGE STILLINGER

REKTOR

TILKALLINGSVIKARER

FOR  ALLE  STILLINGER

Vil du jobbe hos oss? Vollan skole opplever vekst i elevtall og har behov for å ansette lærere og fagarbeidere i faste og midlertidige stillinger. Vi er en friskole for 1.-10.trinn, godkjent for 150 elever. Vi har samme krav til kvalitet som offentlig skole. Kort oppsummert finner du alt du kjenner fra den offentlige skolen, pluss litt til.

 

Vollan skole bygger på kristne grunnverdier. Vi er ekstra opptatt av å gi elevene en morsom, lærerik og trygg skolehverdag med tett oppfølging av flere voksne. Vi har god plass, fleksible undervisningsrom og et stort uteområde som brukes flittig til lek og fysisk aktivitet. En ekstra bonus er nærhet til naturen, som er et av våre viktigste klasserom. Vollan skole er godkjent idrettsungdomsskole.

Fra 01.01.2020 har vi ledig stilling som rektor i 100% stilling.

 

Ansvarsområder:

 • Lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

 • Økonomistyring.

 • Personalansvar.

 • Saksbehandling.

 

Rektor rapporterer direkte til skolestyret. Rektor har ikke undervisningsplikt.

Personlige egenskaper

 • Er tydelig og raus.

 • Innehar et positivt elevsyn og kan stå inne for skolens kristne verdisyn.

 • Høy arbeidskapasitet og er omstillingsdyktig.

 • Har evne til å arbeide selvstendig og systematisk.

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i tillegg til god kompetanse og erfaring med bruk av IKT

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et godt og positivt arbeidsfellesskap

 • Gode lønnsbetingelser

 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

 

SØKNADSFRIST: 15.09.19

Ved Vollan skole vil det hele tiden være behov for tilkallingsvikarer, både som lærer og fagarbeidere, i kortere og lengre perioder. Send åpen søknad.

For alle stillinger ved Vollan skole vektlegges følgende egenskaper:

 • Inneha et positivt elevsyn og være lojal til skolens kristne verdisyn.

 • Høy arbeidskapasitet og omstillingsdyktig.

 • Ha evne til å arbeide selvstendig og systematisk.

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i tillegg til god kompetanse og erfaring med bruk av IKT.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et godt arbeidsfellesskap

 • Lønn i hht gjeldene tariffavtale 


Personlig egnethet vil bli vektlagt. For å bli tilsatt kreves det godkjent politiattest. Menn oppfordres til å søke.

 

For mer info, ta kontakt med rektor Thorleif Skavern på tlf 907 38 238.

 

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til: post@vollanskole.no eller til Vollan skole, Mælesvollvegen 125, 7340 Oppdal.

Facebook

 • Facebook - svarte sirkelen

Kontakt oss

Adresse

Mælesvollvegen 125

7340 Oppdal

Opphavsrett © 2018 Vollan skole I Nettside av Folksnakk