GAVE TIL SKOLEN

VI LØFTER I FELLESSKAP

Som friskole mottar Vollan skole bare 85% av det de offentlige skolene mottar i statstilskudd. Vi har heller ikke foreldrebetaling for våre elever, da vi tenker at økonomi ikke skal være til hinder for å være elev hos oss. Vollan mottar kun en symbolsk økonomisk støtte  i forbindelse med til bygg og anlegg. Det betyr at vi må finansiere de bygningene vi holder til i. 

Vi har planer om å utvikle både skolebygg og uteområde, og det er et stort løft for skolen. Vil du være med å bidra, kan du gi en gave på kontonummer 4266 30 10373 eller Vipps 542774. 

Vi takker hjertelig for de som gir oss gaver, og lover at midlene skal brukes til beste for våre elever.