VÅR UNDERVISNING

Vi er ekstra opptatt av å gi elevene en morsom, lærerik og trygg skolehverdag med tett oppfølging av flere voksne. Vi har god plass, fleksible undervisningsrom og et stort uteområde som brukes flittig til lek og fysisk aktivitet. En ekstra bonus er nærhet til naturen, som er et av våre viktigste klasserom.
Vi underviser etter de samme fag og læreplaner som den offentlige skolen gjør. Det er to fag som er litt annerledes. Vi har faget Kristendom, som vektlegger undervisningen om forskjellige religioner og livssyn annerledes enn KRLE-faget i offentlig skole. I tillegg starter vi skoledagen med samlingsstund hvor vi bl.a. har "ord for dagen". På ungdomstrinnet har vi doblet antall kroppsøvingstimer for at elevene kan ha fysisk aktivitet hver dag, og for at det skal bli mer rom for turer og opplevelser.

 

Ved Vollan skole har vi et positivt elevsyn som betyr at:

  • Elevene blir sett og anerkjent for den de er

  • Vi har tro på at hver enkelt kan utvikle seg og lykkes

  • Alle elevene skal føle på trygghet og varme

  • Alle elevene er like mye verdt

  • Alle elevene har rett til en aktiv og interessant skolehverdag

TRYGGHET

Trygg og tett oppfølging av mange voksne på skolen.

LÆRING

Bedre skolehverdag med individuelt tilpasset opplæring.

FRILUFTSLIV

Romslig uteområde med naturen som et av våre viktigste klasserom.

TRIVSEL

Vi har Trivselsledere i friminuttene som sikrer sunn og inkluderende lek.

SFO

Vår egen skolefritidsordning for en myk overgang fra skole til hverdagsliv.

FYSISK AKTIVITET

Ekstra fokus på fysisk aktivitet med gode fasiliteter og dyktige fagpersoner.

UKEPLANER
Her finner du ukeplaner for alle klassetrinn. Klikk på ikonet for å laste ned et dokument. Kontakt oss hvis du har spørsmål om nedlasting.
1.-3. trinn
4.-5. trinn
6.-7. trinn
8.-10. trinn
SKOLERUTE
Her finner du skoleruter for Vollan skole. Klikk på ikonet for å laste ned et dokument. Kontakt oss hvis du har spørsmål om nedlasting.
2020/2021
2021/2022
 
 

Facebook

  • Facebook - svarte sirkelen

Kontakt oss

Adresse

Mælesvollvegen 125

7340 Oppdal

Opphavsrett © 2018 Vollan skole I Nettside av Folksnakk