top of page
lab.jpg

VÅR UNDERVISNING

Vi er ekstra opptatt av å gi elevene en morsom, lærerik og trygg skolehverdag med tett oppfølging av flere voksne. Vi har god plass, fleksible undervisningsrom og et stort uteområde som brukes flittig til lek og fysisk aktivitet. En ekstra bonus er nærhet til naturen, som er et av våre viktigste klasserom.
Vi underviser etter de samme fag og læreplaner som den offentlige skolen gjør. Det er to fag som er litt annerledes. Vi har faget Kristendom, som vektlegger undervisningen om forskjellige religioner og livssyn annerledes enn KRLE-faget i offentlig skole. I tillegg starter vi skoledagen med samlingsstund hvor vi bl.a. har "ord for dagen". På ungdomstrinnet har vi doblet antall kroppsøvingstimer for at elevene kan ha fysisk aktivitet hver dag, og for at det skal bli mer rom for turer og opplevelser.

 

Ved Vollan skole har vi et positivt elevsyn som betyr at:

  • Elevene blir sett og anerkjent for den de er

  • Vi har tro på at hver enkelt kan utvikle seg og lykkes

  • Alle elevene skal føle på trygghet og varme

  • Alle elevene er like mye verdt

  • Alle elevene har rett til en aktiv og interessant skolehverdag

LÆRINGSSYN

Ved Vollan skole legger vi følgende til grunn for vårt pedagogiske arbeid:

  • Læreren skal ha en god relasjon til hver enkelt elev

  • Undervisningen skal ha god struktur og gode rammer

  • Elevene skal møte sang, lek og drama som en naturlig del av skolehverdagen

  • Undervisningen skal foregå ute og inne, være variert og virkelighetsnær og skal skape motivasjon og interesse

Hjerte
TRYGGHET

Trygg og tett oppfølging av mange voksne på skolen.

alfabet
LÆRING

Bedre skolehverdag med individuelt tilpasset opplæring.

gren
FRILUFTSLIV

Romslig uteområde med naturen som et av våre viktigste klasserom.

Trivselsleder logo.jpg
TRIVSEL
Vekkerklokke
SFO

Vår egen skolefritidsordning for en myk overgang fra skole til hverdagsliv.

sykkel
FYSISK AKTIVITET

Ekstra fokus på fysisk aktivitet med gode fasiliteter og dyktige fagpersoner.

Vi har Trivselsledere i friminuttene som sikrer sunn og inkluderende lek.

UKEPLANER
Her finner du ukeplaner for alle klassetrinn. Klikk på ikonet for å laste ned et dokument. Kontakt oss hvis du har spørsmål om nedlasting.
1.-3. trinn
4.- 6. trinn
7. trinn
8.- 9. trinn
10. trinn
Uke 25
Uke 25
Uke 25
Uke 25
Uke 25
SKOLERUTE
Her finner du skoleruter for Vollan skole. Klikk på ikonet for å laste ned et dokument. Kontakt oss hvis du har spørsmål om nedlasting.
2023/2024
Skolerute 2023/24
Ukeplaner
Skolerute
bottom of page