top of page

Rådgiver og sosiallærer

 

Vollan har egen rådgiver, som heter Anne Sjølie Stenløkk. Rådgiveren vår har lang erfaring og kan hjelpe elevene med spørsmål om:

  • skole og fag

  • utdanning og yrkesvalg

  • studier - både i Norge og i utenlandet

  • søknad til videregående skole

  • jobb og jobbsøking

  • lån og stipend

  • personlige og sosiale utfordringer

 

Gjennom profesjonell veiledning legger vi til rette for  at elevene gjør sikrere yrkes- og utdanningsvalg.

bottom of page