The Full Story

About

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

 Vollan har egen rådgiver, som heter Anne Sjølie Stenløkk. Rådgiveren vår har god erfaring og kan hjelpe elevene med spørsmål om: 

  • skole og fag

  • utdanning og yrkesvalg

  • studier - både i Norge og i utenlandet

  • søknad til videregående skole

  • jobb og jobbsøking

  • lån og stipend

  • personlige og sosiale utfordringer

 

Gjennom profesjonell veiledning legger vi til rette for  at elevene gjør sikrere yrkes- og utdanningsvalg.