Foreldreutvalget - FAU

Skolebilde.jpg
FAU.jpg

FAU er foreldrenes representanter i skolens organer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som skal fungere som et styre for foreldrerådet. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og legge til rette for en positiv utvikling for alle elever. FAU har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Leder i FAU sitter i skolestyret og kjenner godt til skolens drift og har stor påvirkning i organiseringen av selve skolen. 

FAU er opptatt av:

- Hjem - skole - samarbeid. 

- Ivareta foreldrenes interesser  i skolesammenheng

- Gi kunnskap om hvordan hjem - skole - samarbeidet fungerer. 

- Gi kunnskap om hvordan foreldrene kan støtte sine barn

- Å sette på dagsorden og støtte foreldre når det gjelder  sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeide med mer. 

Det er Sigrun Bjørndalsæter som er FAU leder skoleåret 2021/2022.

Leder: Sigrun Bjørndalsæter (918 15 053) til konstituering er gjort. 

Kasserer: Ola Ishoel (934 84 925)

Kristin/ Thomas Johannessen

Marthe Skrøvseth Øiamo

Ellinor Bakkebø Ishoel

Johannes De Gier

FUG - Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i skolen (foreldreutvalgene.no)

Samarbeid mellom hjem og skole (udir.no)

Vedtekter FAU ved Vollan skole