top of page

Foreldreutvalget - FAU

Else Morken.jpg

FAU er foreldrenes representanter i skolens organer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som skal fungere som et styre for foreldrerådet. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og legge til rette for en positiv utvikling for alle elever. FAU har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Leder i FAU sitter i skolestyret og kjenner godt til skolens drift og har stor påvirkning i organiseringen av selve skolen. 

FAU er opptatt av:

- Hjem - skole - samarbeid. 

- Ivareta foreldrenes interesser  i skolesammenheng

- Gi kunnskap om hvordan hjem - skole - samarbeidet fungerer. 

- Gi kunnskap om hvordan foreldrene kan støtte sine barn

- Å sette på dagsorden og støtte foreldre når det gjelder  sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeide med mer. 

Det er Else Morken som er FAU leder skoleåret 2022/2023.

Leder: Else Morken (922 40 459)

Nestleder: Ingrid Tangvik (412 81 076) 

Kasserer: Ola Ishoel (934 84 925)

Sekretær: Gunn Eli Tellebon (951 59 946)

Medlem: Kenneth Jensen (476 11 281)

Medlem: Marit Horvli (997 08 390)

Medlem: Sigrun Bjørndalsæter (918 15 053) 

FUG - Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i skolen (foreldreutvalgene.no)

Samarbeid mellom hjem og skole (udir.no)

Vedtekter FAU ved Vollan skole
bottom of page