top of page

Foreldreutvalget - FAU

Else Morken.jpg

FAU er foreldrenes representanter i skolens organer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som skal fungere som et styre for foreldrerådet. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og legge til rette for en positiv utvikling for alle elever. FAU har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Leder i FAU sitter i skolestyret og kjenner godt til skolens drift og har stor påvirkning i organiseringen av selve skolen. 

FAU er særlig opptatt av:

- Hjem - skole - samarbeid. 

- Ivareta foreldrenes interesser  i skolesammenheng

- Gi kunnskap om hvordan hjem - skole - samarbeidet fungerer. 

- Gi kunnskap om hvordan foreldrene kan støtte sine barn

- Å sette på dagsorden og støtte foreldre når det gjelder  sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeide med mer. 

Det ble avholdt valg av FAU i foreldremøte på Vollan 07.09.23. Valget og konstitueringen er som følger:

Leder:          Else Morken                     (922 40 459)

Nestleder:   Gunn Eli Tellebon             (951 59 946) 

Kasserer:     Ola Ishoel                         (934 84 925)

Sekretær:    Ellinor Bekkebø Ishoel      (915 77 060)

Medlem:     Karsten Grøn                    (976 63 933)

Medlem:     Monica Skomakerstuen    (905 36 693)

Medlem:     Marit Ingeborg Horvli      (997 08 390)

Medlem:     Bjørgunn Alice Thyve       (416 82 494)

Medlem:     John Mafikiri                    (924 81 323)

FUG - Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i skolen (foreldreutvalgene.no)

Samarbeid mellom hjem og skole (udir.no)

Vedtekter FAU ved Vollan skole
bottom of page