top of page

MILJØARBEID OG TRIVSELSLEDERE

177554358_4243484505682162_7541635959895565482_n.jpg

Trivsel, ikke mobbing

Vollan er kjent for godt elevmiljø og høy grad av trivsel.

Vi arbeider hele tiden mot mobbing, trakassering og diskriminering. Målet er at alle, både elever og ansatte, skal trives og føle seg velkommen på skolen.

For at alle skal finnes seg til rette jobber vi aktivt med inkludering, samarbeid og åpenhet. Opplever du noe som ikke er greit kan du varsle til den du ønsker blant alle ansatte på skolen. Skolen følger opp alle henvendelser.

Vollan har lenge hatt nullvisjon på dette området. Fra 1. august 2017 ble dette også lovfestet.

Se linken nullmobbing.no.

Vollan skole har et eget Trivselslederprogram (TL), hvor elever blir kurset i miljøskapende og inkluderende miljø - arbeid. Der jobber vi under motto inkluderende, vennlig og respektfull. Ved Vollan skole er Dina Gravdahl leder for dette arbeidet. 

På trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive og inkluderende – med store smil om munnen!

Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Konseptet Aktiv TL-undervisning kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen. 1400 grunnskoler i Norge, Sverige og på Island deltar i programmet.

https://trivselsleder.no/sites/default/files/informasjonsskriv_tl_per_jan_2018.PDF

VOLLAN - LEK OG SAMHOLD

bottom of page