top of page

MILJØARBEID OG TRIVSELSLEDERE

177554358_4243484505682162_7541635959895565482_n.jpg

Trygt og inkluderende skolemiljø!

"Vollan er kjent for godt elevmiljø og høy grad av trivsel".

Vi jobber jevnt for et inkluderende og raust miljø. Målet er at alle, både elever og ansatte, skal trives og føle seg velkommen på skolen.

 

Trivsel og trygghet

Vi jobber hele tiden uavbrutt for å skape et trygt og inkluderende klassemiljø, blant annet gjennom:

  1. Deltagelse i Trivsels leker og "Mitt valg".

  2. Trivsels ledere som er til stede i friminuttene for å inkludere barna i lek og skape mer harmoni.For at alle skal finnes seg til rette jobber vi aktivt med inkludering, samarbeid og åpenhet. Opplever du noe som ikke er greit kan du varsle til den du ønsker blant alle ansatte på skolen. Skolen følger opp alle henvendelser.

Vollan har lenge hatt nullvisjon på dette området. Fra 1. august 2017 ble dette også lovfestet.

Se linken nullmobbing.no.

Vollan skole har et eget Trivselslederprogram (TL), hvor elever blir kurset i miljøskapende og inkluderende miljø - arbeid. Der jobber vi under motto inkluderende, vennlig og respektfull. Ved Vollan skole er Dina Gravdahl leder for dette arbeidet. 

Varslingsplakaten
om kritikkverdige forhold

VOLLAN - LEK OG SAMHOLD

bottom of page