top of page
Search

Elever fra Vollan skal til Tyskland og Polen

Ved Vollan skole gjør vi mer enn å utdanne unge mennesker. Vi jobber også med å danne mennesker, for å vekke til ansvar for andre, skaperverket og seg selv. Vollan Ungdomsskole har hatt faste turer til Tyskland og Polen for elevene på 9. og 10. trinn i samarbeid med Tomasskolen og Aktive Fredsreiser. Nå er en ny gruppe fra Vollan meldt på tur med avreise rett etter påske, og vi tror det vil bli en unik reise som de vil huske resten av livet.


Et av målene for Aktive Fredsreisers turer er å bygge opp deltakernes bevissthet rundt begrepet ”menneskeverd”. Håpet er at de i løpet av turen får mer innsikt i seg selv - at de ser seg selv som viktige og verdifulle personer - og derigjennom ser sine medmennesker som verdifulle og ukrenkelige. Derfor mener vi at disse turene er en vaksine mot nynazisme, fremmedhat og mobbing.


HVA VIL VI? På Vollan arbeider vi for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

EN DOKUMENTASJONSREISE På våre turer settes undertrykkelse og krig i perspektiv til menneskerettigheter, demokrati, forsoning og toleranse. Dette er viktige sider ved kompetansemålene som vi ønsker å ha en praktisk tilnærming til. Vi ønsker at elevene skal få se og erfare med egne øyne, en side av vår historie som for alltid vil bli stående som en skamplett.

EN KUNNSKAPSREISE Turen i samarbeid med Aktive fredsreiser, er sterkt knyttet til kompetansemålene i kunnskapsløftet, og er dermed et solid supplement til den ordinære skolegangen.
0 comments

Recent Posts

See All

Ungdomsskole på Vollan skole

Vollan skole er en 1 - 10 skole. Det betyr at vi har et helhetlig skoletilbud og hvor det er mulig å gå hele grunnskolen ved samme skole. Det sikrer god kontinuitet og gode overganger. ' Det er ikke

Commentaires


bottom of page