top of page
Search

Mobbeombud

Updated: Aug 16, 2019

Hans Lieng (bildet) er nytt mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudene i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?

Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.


Mobbeombudet kan:

- være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole

- gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen

- veilede og skape dialog i fastlåste konflikter

- bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre


Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Du kan kontakte mobbeombudet på telefon, e-post eller på Facebook/Messenger. Det kan være lurt å ringe så slipper du å sende sensitiv informasjon på e-post eller i sosiale media. Om du ikke vil ringe, kan du sende telefonnummeret ditt på e-post eller Messenger, så ringer mobbeombudet deg. Mobbeombudet jobber stort sett alle hverdager mellom 08:30 og 15:30, men får du ikke svar med en gang, tar mobbeombudet kontakt med deg så fort som mulig.


Mobbeombudet har taushetsplikt

Mobbeombudet har taushetsplikt, og vil ikke gå videre med det du forteller uten at det er greit for deg.


Kontaktinformasjon:

Telefon

74179391


E-post

hanli@trondelagfylke.no


Facebook

Mobbeombudet i Trøndelag


Messenger

//m.me/MobbeombudetTrondelag


Besøksadresse

Fylkets hus Trondheim

Erling Skakkes gate 14

7013 Trondheim


Besøk etter avtale – ta kontakt per e-post, Messenger eller telefon

0 comments

Recent Posts

See All

Ungdomsskole på Vollan skole

Vollan skole er en 1 - 10 skole. Det betyr at vi har et helhetlig skoletilbud og hvor det er mulig å gå hele grunnskolen ved samme skole. Det sikrer god kontinuitet og gode overganger. ' Det er ikke

Comentarios


bottom of page