top of page
Search

Skal barnet ditt starte i 1. klasse?

Updated: Feb 25, 2019

Har du en jente eller gutt som skal starte i 1. klasse til høsten? Vi har løpende innskriving av nye elever. Bruk søknadsskjemaet på vår hjemmeside.Det er store forventninger knyttet til skolestart. Både blant store og små. Vollan skole er Oppdals eneste private barne- og ungdomsskole, og fra første skoledag vil dere oppleve alt dere kjenner fra den offentlige skolen - pluss litt til.


Vi er ekstra opptatt av å gi din 1. klassing en morsom, lærerik og trygg skolehverdag. Hos oss får alle elever individuelt tilpasset undervisning og tett oppfølging av flere voksne. Vi har god plass, fleksible undervisningsrom og et stort uteområde som brukes flittig til lek og aktiviteter. Som en ekstra bonus er det kort vei ut til naturen, som er et av våre aller viktigste klasserom.


Vollan skole tilbyr blant annet:

• Høy voksentetthet - flere voksne per elev.

• Trivselsskole med elever som er trivselsledere i friminutt

• Egen SFO for elever på 1.-4. trinn.

• Gratis varmlunsj to dager i uka

• Gratis skolefrukt hver dag.

• Samme rett til gratis skoleskyss som i offentlig grunnskole.

• Ingen foreldrebetaling.


Ønsker du mer informasjon, så er det bare å ta kontakt med oss.


Velkommen til Vollan skole!

0 comments

Recent Posts

See All

Ungdomsskole på Vollan skole

Vollan skole er en 1 - 10 skole. Det betyr at vi har et helhetlig skoletilbud og hvor det er mulig å gå hele grunnskolen ved samme skole. Det sikrer god kontinuitet og gode overganger. ' Det er ikke

Julemesse på Vollan skole

Det nærmer seg tid for den tradisjonsrike julemessen på Vollan skole. Foreldregruppen omtaler den som "høstens vakreste eventyr", noe som også rektor Kjetil Lorentzen ved Vollan skole er helt enig i.

bottom of page