top of page
Search

Hvorfor velge Vollan skole?

Updated: May 3, 2021

Alle foreldre ønsker det beste for sine barn. Mange foreldre ønsker en skole, hvor hver enkelt elev blir sett og tatt på alvor. En skole som er god på uteskole og uteaktiviteter. En skole hvor barnet skal bli glad i friluftsliv og lære seg å mestre det å være ute. En skole som søker å tilpasse seg eleven og som har sterkt fokus på folkehelse.


Å velge skole er et stort og spennende valg for mange. Om du skal begynne i første klasse eller skal begynne på ungdomsskolen, eller et hvilket som helst annet trinn, er skole en viktig del av livet. For å kunne gjøre et godt valg av skole, er det viktig å bli kjent med valgmulighetene som finnes. Du er hjertelig velkommen innom for å bli litt bedre kjent med skolen vår.


Vi er stolte over å ha en skole med høy voksentetthet og flinke og dedikerte lærere. Vi ønsker å være en skole for alle, med blikk for den enkelte. Alle skal få muligheten til å oppleve mestring og personlig vekst. Den som trenger ekstra hjelp skal få det og den som har ambisjoner skal få vokse! I tillegg synes vi at skole skal være morsomt.


Ta kontakt med rektor Kjetil på telefon 90109448, hvis du vil vite mer.

0 comments

Recent Posts

See All

Ungdomsskole på Vollan skole

Vollan skole er en 1 - 10 skole. Det betyr at vi har et helhetlig skoletilbud og hvor det er mulig å gå hele grunnskolen ved samme skole. Det sikrer god kontinuitet og gode overganger. ' Det er ikke

Comments


bottom of page