Hvorfor velge Vollan skole?

Oppdatert: mai 3

Alle foreldre ønsker det beste for sine barn. Mange foreldre ønsker en skole, hvor hver enkelt elev blir sett og tatt på alvor. En skole som er god på uteskole og uteaktiviteter. En skole hvor barnet skal bli glad i friluftsliv og lære seg å mestre det å være ute. En skole som søker å tilpasse seg eleven og som har sterkt fokus på folkehelse.


Å velge skole er et stort og spennende valg for mange. Om du skal begynne i første klasse eller skal begynne på ungdomsskolen, eller et hvilket som helst annet trinn, er skole en viktig del av livet. For å kunne gjøre et godt valg av skole, er det viktig å bli kjent med valgmulighetene som finnes. Du er hjertelig velkommen innom for å bli litt bedre kjent med skolen vår.


Vi er stolte over å ha en skole med høy voksentetthet og flinke og dedikerte lærere. Vi ønsker å være en skole for alle, med blikk for den enkelte. Alle skal få muligheten til å oppleve mestring og personlig vekst. Den som trenger ekstra hjelp skal få det og den som har ambisjoner skal få vokse! I tillegg synes vi at skole skal være morsomt.


Ta kontakt med rektor Kjetil på telefon 90109448, hvis du vil vite mer.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Julemesse på Vollan skole

FAU (foreldreutvalget) og Vollan skole arrangerer julemesse på Vollan skole onsdag 24. november. Julemessen har vært en årlig tradisjon, som har vært verdsatt av mange. Etter et år med sterke restriks

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres på datamaskin eller nettbrett. Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Hensiktene med kartleggi