top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Hvilke personopplysninger behandler Vollan?
Vollan skole behandler personopplysninger om ansatte, elever og deres foresatte.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler/oppfølgingssamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, personnummer, mailadresse, karakterer fra tidligere skoleår på vgs., grunnlag for termin-/standpunktkarakterer, fravær og evt. dokumentasjon på fravær. Vollan oppbevarer papirer fra eksterne instanser på enkelte elever. Vollan oppbevarer også vedtak om særskilte tiltak ved eksamen og heldagsprøver, referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven.

Foresatte: Navn, adresse, telefonnummer, evt. hvem som har den daglige omsorgen og mailadresse.

Hvilke formål bruker Vollan disse personopplysningene til?
Vollan bruker disse opplysningene for å ivareta ansattes, elevers og foresattes interesser.
I forbindelse med at du er tatt inn som elev ved Vollan, trenger vi kontaktinformasjon til deg og dine foresatte eller annen kontaktperson. Disse opplysningene er nødvendige av flere grunner:

  • Komme i kontakt med foresatte når skolen trenger det

  • Når vi skal sende brev til foresatte

  • Kontaktlærere kan komme i kontakt med foresatte

  • Telefonnummer er nødvendig hvis det skjer noe med eleven

Behandlingsansvarlige har ikke til hensikt å viderebehandle personopplysningene for andre formål enn det opplysningene ble samlet inn for, som beskrevet over.
 

bottom of page