top of page
Search

Har du ennå ikke søkt?

Updated: 5 days ago

                            

 

Søknadsfrist våren 2024

Nå begynner vi planlegging og organisering for neste skoleår. Vi er en privat 1-10. skole (barne- og ungdomsskole) der man ikke automatisk får "tildelt" plass hos oss gjennom kommunen, men alle (uavhengig av hvor du bor) har både mulighet og kan fritt søke skoleplass hos oss. Vi jobber mot de samme kompetansemålene, og det er samme rettigheter på skoleskyss som i resten av kommunen.

Dere kan lese mer om skolen vår og vårt tilbud på vår hjemmeside: www.vollanskole.no


Hos oss er det elevtall og gruppesammensetning som danner grunnlaget for vår planlegging, tilrettelegging, organisering av elevgrupper og sette sammen lærer- og andre voksenressurser på best mulig måte for å ivareta og gi alle elevene våre et godt tilbud og en god skolehverdag. Vi er derfor veldig avhengig av å ha et godt bilde av elevtall klart for å kunne gjøre dette på den beste og mest hensiktsmessige måten.


Er dere i tenkeboksen så ber vi om at dere tar kontakt snarest mulig, slik at vi eventuelt kan få en dialog på tanker/ønsker og eventuelt avtale et besøk/hospitering om det er ønskelig før en avgjørelse tas. Nå går toget, så hopp på :)


 

Besøksdag for nye 1.trinns elever blir fredag 24. mai og torsdag 6. juni. Nærmere info sendes på mail til de som har skrevet seg inn.


 

For spørsmål kan du ta kontakt med rektor Kjetil Lorentzen per epost: kjetil.lorentzen@vollanskole.no eller på tlf. 90109448.

 

 

 

                                                                                           

0 comments

Recent Posts

See All

Ungdomsskole på Vollan skole

Vollan skole er en 1 - 10 skole. Det betyr at vi har et helhetlig skoletilbud og hvor det er mulig å gå hele grunnskolen ved samme skole. Det sikrer god kontinuitet og gode overganger. ' Det er ikke

Comments


bottom of page