top of page
Search

Street art på Vollan skole


Vollan ungdomsskole har hatt besøk «street-art» artisten Rodrigo V. Lisboa, som et ledd i den kulturelle skolesekken. I faget «kunst og håndverk» hadde elevene på forhånd satt seg inn i historien bak «street-art» og hvordan denne kunstformen kan utøves. Street – art eller gatekunst som vi kan kalle det på norsk, Gatekunst, eller på engelsk street art, er ulike typer ikke-kommersiell billedkunst som er oppført i det offentlige rom, oftest ubestilt og gjerne ulovlig og anonymt på husfasader og andre steder i bymiljøer, for eksempel som graffiti, sjablongmalerier eller fortaustegninger utført av amatørkunstnere eller som en postmoderne, aktivistliknende kunstbevegelse.

Gatekunst innebærer ofte bruk av spraymaling, enten i form av tradisjonell graffiti laget på frihånd, eller spray på vegger gjennom stensiler (sjablonger) med utskåret tekst eller motiver. Det kan være klistremerker, installasjoner, eller malerier som dekker hele vegger. Det kan være strikking som integreres i trær eller tres på etablerte skulpturer, eller lyskunst og oppklistring av plakater. Moderne gatekunst er en forlengelse av den tradisjonelle graffitien, og er oftest laget for å kommunisere med folk på gaten, gjerne om sosiale eller politiske temaer. Utøverne innenfor gatekunst er ofte anonyme og de fleste opererer med pseudonymer, slik som britiske Banksy eller norske Dolk, for å unngå problemer med politiet.

På Vollan skole fikk så elevene være med på å dekorere en hel vegg på skolebygningen i flotte farger, og alle fikk være med på å bidra til det ferdige kunstresultatet som vi ser på bildene.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.


Sluttresultatet.... Ja, vi synes det ble kult!


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page