Velkommen til oss!

Torsdag 30.januar kl 08.35-11.00 har vi åpen dag ved Vollan skole. Ta med deg ditt barn, og kom og se hvordan det er og være elev hos oss. I utgangspunktet er dette en dag for nye førstetrinnselever, men vil dere besøke andre trinn, er det bare og ta kontakt med oss. Vi har gratis lunsj denne dagen, så det er fint om dere melder i fra om dere kommer.

(epost; post@vollanskole.no, tlf 72 42 30 20)


Mandag 3.februar kl 16.30-17.30 er det innskriving for nye førsteklassinger. Kom og møt rektor, kontaktlærer, få en liten omvisning på skolen, og skriv navnet ditt i den store boken.


Mandag 10.februar kl 20 er det åpen informasjonskveld på Idrettsungdomsskolen. Her får du informasjon om hva en idrettsungdomsskole er, og hvordan oppstartsåret har vært så langt. Åpent for både elever og foreldre. Velkommen på klasserom Skjea!


Søknadsfrist på idrettsungdomsskolen er 1.mars 2020.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Julemesse på Vollan skole

FAU (foreldreutvalget) og Vollan skole arrangerer julemesse på Vollan skole onsdag 24. november. Julemessen har vært en årlig tradisjon, som har vært verdsatt av mange. Etter et år med sterke restriks

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres på datamaskin eller nettbrett. Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Hensiktene med kartleggi