top of page

Rektors hjørne

Kjetil Lorentzen.jpg

Det er en spennende jobb å være skoleleder. Det har vært svært lærerikt. Jeg er takknemlig og glad for mange gode opplevelser sammen med elevene. Det er spennende å følge med på barnas utvikling og det er en glede å jobbe sammen med dedikerte ansatte som hver dag gjør en stor jobb. Vi har en lærerstab som jeg er stolt av. Det er flott å se hvordan barna leker med hverandre i friminuttene, hvordan de tar kontakt med oss voksne for å slå av en prat. Elevene har også en viktig stemme i utviklingen av skolen! 

Det er også fint å se hvordan mange engasjerer seg i skolearbeidet. Det er mye å lære, og ikke alt er like lett, men de følger godt med i timene og rekker opp hendene når de ønsker å svare på spørsmål lærerne stiller.

Vi har over flere år hatt avgangselever som har gått ut med meget gode resultater etter ungdomsskolen, godt over landsgjennomsnittet. Likevel er vårt viktigste samfunnsoppdrag å ta vare på den enkelte elev slik at de utvikler seg til å bli individer som vil mestre voksenlivet. 

Jeg ønsker et godt samarbeid med dere foresatte og at vi sammen kan gjøre så godt vi kan for alle barna som går ved Vollan skole. Elevene våre fortjener å ha det bra både på skolen og hjemme.

Ta kontakt med meg eller noen andre av de ansatte dersom dere lurer på noe.

 

Kjetil Lorentzen
 

bottom of page