top of page

Satser på realfag

Oppdatert: 14. aug. 2018

Elevene ved Vollan skole tar nå i bruk et helt nyinnredet laboratorium for å kunne utforske, eksperimentere og gi nysgjerrigheten større spillerom. Målet er at undervisningen skal bli mindre teoretisk og mer praktisk.Tett på realfag er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag hvor hovedmålet er å forbedre barn og unges realfagkompetanse. Vollan skole tar målsettingen på alvor, og endrer undervisningen.


Med et eget forskerlaboratorium tror vi elevene vil la seg inspirere og motivere. Gjennom eksperimenter og praktiske øvelser vil elevene få større forståelse for abstrakte begreper, samt bidra til å utvikle sin teoretiske kompetanse. I stedet for å sitte å lytte til læreren snakke om ulike begreper, får elevene nå selv forske og få erfaring med å finne svarene.


Unge forskere ved Vollan skole går en spennende høst i møte.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vi har hatt feil på telefonlinjen den siste tiden til Vollan skole, slik at det har ikke vært mulig å ringe inn til oss. Det skal nå være utbedret, og vi beklager de ulemper det har eventuelt medført

bottom of page